انتقاد پسر سیمین بهبهانی از اخبار نادرست

علی بهبهانی فرزند سیمین بهبهانی با رد برخی از شایعات درباره وضعیت جسمی مادرش گفت: مادرم همچنان در بخش آی سی یو تحت نظر پزشکان است.فرزند ارشد سیمین بهبهانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جدیدترین وضعیت جسمی این شاعر پیشکسوت گفت: شایعه شده است که مادرم فوت کرده است اما این خبر درست نیست و برخی در حال هوچی‌گری هستند.او گفت: البته حال مادرم خوش نیست اما اینهایی که گفته می‌شود سیمین بهبهانی پر کشیده و یا از این دست‌ حرف‌ها درست نیست.علی بهبهانی درباره علت بیماری سیمین بهبهانی اظهار کرد: بیماری او به خاطر نارسایی ریوی و قلبی است که این نارسایی ریوی به قلبش زده است.