جولان آزادانه گرگ‌ها در خيابان‌هاي بيجار!

فارس نوشت: برخورداري از امنيت در زمره مقوله‌هايي است كه بدون وجود آن تضميني براي زندگي انسان وجود ندارد.اما قرار نيست هر گاه سخن از امينت و يا نبود آن به ميان بيايد اذهان به سرعت به سوي مسائلي چون جنگ و اغتشاش برود، بلكه مواردي جزئي‌تر نيز وجود دارد كه اگر چه در ظاهر ساده هستند اما امنيت رواني انسان را به مخاطره مي‌افكنند.در زندگي شهري امروز علاوه بر مسائل كاري و اجتماعي كه موجب فشار رواني به بشر مي‌‌شود گاه سهل‌انگاري‌هايي نيز وجود دارد كه اين قضيه را پررنگ‌تر مي‌كند.”بيجار” به لحاظ وسعت و مساحت در رديف بالاي شهرستان‌هاي كردستان قرار مي‌گيرد و به همين جهت داراي دشت‌هاي وسيع و مناطق غيرمسكوني زيادي است.اين موضوع موجب مي‌شود تا گهگاه برخي حيوانات وحشي از جمله گرگ‌ها به دلايل مختلف كه شايد مهم‌ترين آنها تخريب زيستگاه و نبود مواد غذايي طبيعي است، به سوي نواحي مسكوني شهر و روستاهاي آن هجوم آورند.*گرگ‌ها ميهمان ناخوانده بيجاري‌هاحضور هر از چند گاه گرگ‌ها در نقاط مختلف اين شهر و روستاهاي آن اكنون به يك منظره عادي براي شهروندان بيجاري مبدل شده است و اهالي اين شهر به همين علت از امنيت رواني بالايي برخوردار نيستند.موضوع زماني حادتر خواهد شد كه بدانيم بسياري از اين گرگ‌ها به علت گرسنگي به قلمرو آدميان نفوذ كرده و آنگاه مي‌توان اين خطر را با درجات بيشتري احساس كرد.اين موضوع موجب مي‌شود تا خانواده‌هاي بيجاري در اين روزهاي گرم تابستان با خوف و هراس نسبت به تفريح به ويژه در ساعات پاياني شب در اماكن و تفرجگاه‌هاي شهر حاضر شوند.از سوي ديگر با فرا رسيدن زمستان، سرماي هوا و تردد دشوار عابران هر لحظه احتمال دارد برخي از شهروندان و به ويژه كودكان و افراد سالخورده مورد حمله گرگ‌هاي گرسنه قرار گيرند.رئيس اداره محيط زيست بيجار در خصوص حمله اخير گرگ‌ها در برخي از مناطق بيجار به شهروندان، دلايل ورود گرگ‌ها به داخل روستاها و شهرها را نبود غذاي طبيعي گرگ‌ها به دليل كاهش زاد و ولد و شكار بي‌رويه حيواناتي كه طعمه گرگ هستند، عنوان كرد.”مجيد پارسافر” با بيان اينكه امسال تاكنون 3 بار گرگ‌ها به اهالي روستاها و شهر بيجار حمله كرده‌اند، گفت: در روستاي “قم چقاي” و “قباسرخ” و در يكي از محله‌هاي شهر بيجار حمله گرگ موجب زخمي شدن تعدادي از اهالي اين مناطق شد كه در نهايت گرگ‌ها توسط ميرشكاران تلف شدند.وي از ديگر دلايل ورود گرگ‌ها به داخل شهر و روستا را وجود زباله‌هاي پراكنده در سطح و اطراف شهر عنوان كرد و گفت: متأسفانه عملكرد شهرداري در راستاي جمع‌آوري زباله‌هاي شهري مناسب نيست و موجب تجمع انواع حيوانات از جمله گرگ‌ها شده است.