دیدار اسامه النجیفی با سفیر ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اسامه النجیفی رئیس ائتلاف متحدون عراق در دیدار با حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق روابط دو جانبه و تحولات سیاسی و تشکیل دولت جدید عراق را مورد رایزنی قرار داد.النجیفی در این دیدار به تشریح مواضع خود درباره روند سیاسی و روند تشکیل کابینه بر اساس مشارکت ملی پرداخت و ضرورت حل مشکلات قبلی  و برقراری ثبات در استانهای بحران زده را مورد تاکید قرار داد.طرفین در این دیدار اوضاع امنیتی موصل پس از یورش داعش را بررسی کردند و بر ضروت حمایت از ساکنان موصل برای دفاع از شهرشان علیه داعش و حمایت از همه طوایف و قومیتها و ادیان در استان تاکید شد.

دیدار اسامه النجیفی با سفیر ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اسامه النجیفی رئیس ائتلاف متحدون عراق در دیدار با حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق روابط دو جانبه و تحولات سیاسی و تشکیل دولت جدید عراق را مورد رایزنی قرار داد.النجیفی در این دیدار به تشریح مواضع خود درباره روند سیاسی و روند تشکیل کابینه بر اساس مشارکت ملی پرداخت و ضرورت حل مشکلات قبلی  و برقراری ثبات در استانهای بحران زده را مورد تاکید قرار داد.طرفین در این دیدار اوضاع امنیتی موصل پس از یورش داعش را بررسی کردند و بر ضروت حمایت از ساکنان موصل برای دفاع از شهرشان علیه داعش و حمایت از همه طوایف و قومیتها و ادیان در استان تاکید شد.